Bạn đang ở: Trang chủ

Băng keo đục 4P8 x 100Y

Giá bán: 9,250VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Băng keo trong 4P8 x 100Y

Giá bán: 9,250VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Dây đai

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mua chì hàn,thiếc hàn,bã hàn điện tử,bã rót

Giá: 1,200,000VNĐ  Giá KM: 1,080,000 VNĐ

+Hiện nay chúng tôi đang có nhu cầu thu mua tất cả các loại Thiếc, Thiếc thanh, Thiếc cuộn, bã Thiếc, xỉ Thiếc, Thiếc vụn, Thiếc phế liệu...Không hạn chế số lượng ít hay nhiều, xa

Tình trạng: Đang nhận order
Hiện có: 0 bình luận

Thu mua phế liệu hợp kim Carbide (Alloy scrap , Carbide scrap)

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

DAO PHAY DLC-HSS

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

DAO PHAY PHA

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

DAO PHAY HỢP KIM

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

DAO PHAY ANCHOR.V

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

DAO PHAY THẤM TiN G

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

DAO PHAY DLC

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mũi khoan Nachi

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mũi khoan HSS, chuôi thẳng

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mũi khoan - Drills

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Lưỡi cưa cuộn Nachi - Nhật

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mũi khoan AQUA

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mũi khoan HSS, chuôi côn

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mũi khoan DLC

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mũi khoan AQUA có lỗ dầu

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận

Mũi khoan SG

Giá bán: 0VNĐ

Tình trạng: Đang có hàng
Hiện có: 0 bình luận